Partneriohjelma

tuo yhteisen päämäärän ja lisäkannustimen jokapäiväiseen tekemiseen

HENKILÖSTÖANTI 

Kontraktori Group Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on v. 2023 hyväksynyt esityksen henkilöstölle suunnattavasta osakeannista, jonka suuruus on 70% osakepääomasta. 

Yhtiökokouksen visio on kehittää yrityksestä digikehityksen merkittävä palveluyhtiö sekä valmistella siitä tavoiteltava ostokohde kuluvan vuosikymmenen aikana.

Yhtiön talous on kunnossa. Kustannusrakenne on edullinen ja maksuvalmius on hyvä.

Merkintäoikeuden suuruus määräytyy sisääntulon mukaisessa järjestyksessä. 

Merkintähinta määräytyy Verohallinnon toimittamassa verotustodistuksessa määritellyn osakkeen matemaattisen arvon perusteella ja on sellaisenaan halvin mahdollinen ilman veroseuraamuksia. 

Merkintäoikeus astuu voimaan 7 kk kuluttua työsopimuksen alkamisesta.