WinWin 7525

tuo ohjelmistoalan ammattilaisten uranedistäntään 20-luvulle päivätyn kulttuurillisen & taloudellisen ansainnanjaon alustan. 

Asiakastyöhön perustuvasta laskutuksesta 75% käytetään palkanmaksuun. Laskutuksesta bruttopalkaksi muunnoksen yhteydessä lomavaraukset ja henkilösivukulut vähennetään, loppu maksetaan palkkana. Yhtiön 25% osuudesta maksetaan vakuutukset, provisiot, työterveyspalvelut, työvälineet, hallintopalvelut sekä muut ostetut palvelut.

ESIMERKKI

Asiakkaalta laskutettava tuntihinta vaihtelee yleisesti noin 80-120€ riippuen roolista ja toimeksiannosta. Asetetaan laskutettavien tuntien lukumääräksi 160 (1 FTE) ja tuntihinnaksi 95€, joka edustaa tyypillistä konsultin työpanoksen hinnoittelua. Palkkalaskelma tulostuu seuraavanlaiseksi.

Tulot
KK-laskutus 15,200€
Tekijän osuus 11,400€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 946€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 473€
Sosiaalikulut (21,30%) 1,753€

Bruttopalkka 8,228

Bruttopalkka on 54,1% laskutuksen arvosta. Se edustaa yllä olevassa laskelmassa eheän standardimittaisen työkuukauden mukaista kokonaisansiota. Huomionarvoista on, että loman ajalta maksetaan kuluvan vuoden (1.4.-31.3.) keskiansioiden mukaan. 

Takuupalkka 4050€/kk, on tarkoitettu tilanteeseen, missä edellinen hanke on loppunut eikä uusi ole vielä alkanut. Tällainen tilanne saattaa toiminnan luonne huomioiden joskus sattua kohdalle.

TASA-ARVO tarkoittaa sitä, että malli on kaikille sama.

FAIRSHARE tarkoittaa sitä, että malli nostaa bruttoansion kategorisesti seuraavalle levelille.

LÄPINÄKYVYYS tarkoittaa sitä, että jokainen mallin piiriin kuuluva osapuoli tietää tarkalleen, minkä mekanismin varassa taloudellinen ansainta jaetaan. 

WINWIN kannustaa tekijää ammatillisen pääoman systemaattiseen kasvattamiseen ja työllistäjää saman prosessin aktiiviseen tukemiseen. Se korostaa sisäistä yrittäjyyttä olematta formaatiltaan yrittäjävetoinen malli.

Etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia softa-alan huipputekijöitä - olisitko Sinä seuraava? Ota yhteyttä niin keskustellaan!