WinWin 

WinWin tuo työsopimussuhteisten kokeneiden IT-ammattilaisten uranedistäntään 2020-luvulle päivätyn kulttuurillisen & taloudellisen ansainnanjaon alustan. Malli on tekijä, joka erottaa yhtiön valtavirran asiantuntijapalveluita tarjoavista toimijoista.

Yksittäisen työntekijän synnyttämästä kuukausilaskutuksesta 67% eli kaksikolmasosaa käytetään palkanmaksuun. Maksettavasta bruttopalkasta vähennetään lomavaraukset ja henkilösivukulut, loppu maksetaan palkkana. Varausten ja sivukulujen kerroin on 1,377 eli 37,70%. Käytännössä bruttopalkka on 48,657% laskutuksen kokonaisarvosta (1,377 * 48,657% = 67%).

Työpanos myydään 100% työkuormalla, joka tyypillisesti edustaa yksittäisiin toimeksiantoihin kohdistuvaa tilaajan vaatimusta.

ESIMERKKI

Asetetaan laskutettavien tuntien määräksi 157,5h (21 tp/kk) ja tuntihinnaksi 92€ (projektipäällikkö). Palkkalaskelma tulostuu seuraavanlaiseksi:

Tulot
KK-laskutus 14,490€
Työntekijän osuus 9,708€
Yhtiön osuus 4,782€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 811€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 405€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,442€

Bruttopalkka 7,050

Bruttopalkka edustaa yllä olevissa laskelmissa eheän standardimittaisen työkuukauden mukaista kokonaisansiota. Merkittävää on todeta, että loman ajalta maksetaan kuluvan lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) keskiansioiden mukaan.

Takuupalkka on 3,167 kuukaudessa, jolla turvataan peruselintason ylläpito kuvitellulla ohimenevällä hetkellä, missä edellinen toimeksianto on loppunut eikä uusi ole vielä alkanut. Tällainen hetkittäinen tilanne saattaa toiminnan luonteesta johtuen joskus sattua kohdalle.

WinWin liiketoimintamalli mahdollistaa lisäksi bonusten maksamisen. Yhtiön 33% osuudesta maksetaan hallintopalvelut, työterveyspalvelut, työvälineet ja muut ostetut palvelut. Yhtiön osuudesta maksetaan lisäksi myynnin ja rekrytoinnin provisioita. Mikäli konsultti myy itse oman työpanoksensa, maksetaan siitä hänelle myyntipalkkio. Mikäli konsultin esittelemä kandidaatti palkataan yhtiöön, maksetaan siitä hänelle rekrytointipalkkio.

EQUALITY tarkoittaa sitä, että malli on kaikille sama.

FAIRSHARE tarkoittaa sitä, että malli nostaa bruttoansion seuraavalle tasolle.

TRANSPARENCY tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä tietää tarkalleen, minkä mekanismin varassa taloudellinen ansainta jaetaan osapuolten kesken. Jokaisesta solmitusta yksittäistä työntekijää koskevasta toimeksiantosopimuksesta toimitetaan osapuolelle viipymättä kopio.

WINWIN tarkoittaa sitä, että mitä korkeammaksi projektityön laskutushinta kohoaa, sitä enemmän osapuolet yhdessä siitä hyötyvät. Malli kannustaa työntekijää ammatillisen pääoman systemaattiseen kasvattamiseen ja työnantajaa saman prosessin aktiiviseen tukemiseen. Se korostaa sisäistä yrittäjyyttä olematta formaatiltaan yrittäjävetoinen malli.

Etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia IT-alan tekijöitä - olisitko Sinä seuraava? Ota yhteyttä ja keskustellaan!