YHTEISÖLLISEEN OHJAUTUVUUTEEN PERUSTUVA WINWIN

tuo ohjelmistoalan ammattilaisten uranedistäntään 20-luvulle päivätyn kulttuurillisen & taloudellisen ansainnanjaon alustan.

VIEDÄÄN URASI YHDESSÄ SEURAAVALLE LEVELILLE

Kontraktori Group Oy

Vierailijat: Pohjoisesplanadi 39, 00100 Helsinki

Kirjeposti: PL 1270, 00101 Helsinki

careers()kontraktori.fi